středa 19. dubna 2017

Naše kurzyEffective Project management: 

Kurz byl velmi přínosný, neboť se zde sešli zástupci škol z opravdu různých koutů světa. Na začátku jsme představili nejen naše domovské školy, ale i celý školský systém ve svých zemí. Bylo zajímavé, jak všichni zástupci o svých školách hovořili, a také jak svou školu prezentovali. Ve skupině se nás sešlo 8, naším průvodcem tímto týdnem se stal Mr. Matthew, který dokonce jednou navštívil Českou republiku. 
Pro další rozvoj naší školy bylo důležité získání kontaktů, které bychom dále rádi rozvíjeli. 


General English:

Kurz probíhal v prostorách jazykové školy ClubClass na Maltě. Ve skupině nás bylo 11. Naše lektorka Marlen byla z Anglie a ostatní "spolužáci" pocházeli z Polska, Francie, Kazachstánu, Turecka, Brazílie, Kolumbie nebo Japonska.  
Kurz osvěžil a prohloubil moje znalosti anglického jazyka. Probírali jsme počitatelné a nepočitatelné věci, podívali se na minulé časy a v odpoledních lekcích konverzace přemýšleli nad našimi hrdiny. Nejčastěji jsme pracovali ve skupinách či dvojicích. Nejčastějšími tématy diskuzí byly nejrůznější zvyklosti z našich zemí, naše národní kuchyně, zvyky atd. Dozvěděli jsme se například, že Brazilci si zřizují ve firmách speciální místnosti pro odpočinek po obědě a siestu, zatímco Japonci pracují 12 hodin denně. 


Žádné komentáře:

Okomentovat